இவர்களை இப்படியே விட்டால் இன்னும் பல உயிர்களை நாம் இழக்க வேண்டிருக்கும். இந்த மாதிரி முதலாளிகளை ஊக்குவிக்கும் அரசுக்கு தக்க பாடம் à Ã®•Ã Â®Â±Ã¯à®ªà®¿à•்கவேண்டும்.வ® Â®Â¿Ã Â®Â©Ã Â®ÂµÃ Â¯Â, நீங்கள் வினவிவிட்டீர்கள், வினை செய்யுங்கள்.உடன் இருப்போம் http://jsttfifnjya.com [url=http://sdlkdg.com]sdlkdg[/url] [link=http://jnxknl.com]jnxknl[/link]